Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013Κυβερνήτη του ανθρώπινου βίου, χαρακτήρισε την παιδεία ο Γ. Σεφέρης, γιατί ό,τι ο καθέ­νας είναι στις παιδευτικές επιδράσεις του περιβάλλοντος το οφείλει και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος τις εισπράττει, τις επεξεργάζεται και τις διευθετεί μέσα του.Έξω από αυτές τις επιδράσεις υπάρχουμε μόνο ως βιολογικά όντα και όχι ως πνευματι­κές υπάρξεις· υπάρχουμε ως ζωικές οντότητες και όχι ως ανθρώπινες παρουσίες. Παρα­φράζοντας τα λόγια του Αριστοτέλη: ο δίχως παιδεία άνθρωπος είναι θηρίο ή θεός.