Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013ΔΥΟ ΚΟΥΠΕΣ ΚΑΦΕ
Μια απλή, γλυκιά ιστορία που μας διδάσκει ποια είναι τα μεγάλα
και τα σπουδαία στη ζωή μας !
Ανοίξτε το αρχείο PowerPoint.